LinkStudent

Dè oplossing om middelbare scholen zelf bijles aan te laten bieden!

Voor scholen

Ons platform is gebaseerd op het principe van peer-to-peer leren. Dit wordt mogelijk gemaakt door leerlingen in te zetten als bijlesgevers. LinkStudent is geschikt voor elke middelbare school.

Voor leerlingen

Het hele platform is opgericht om 1-op-1 bijles mogelijk te maken binnen elke middelbare school. Leerlingen geven bijles aan leerlingen die bijles nodig hebben binnen eenzelfde middelbare school.

Waarom LinkStudent?

LinkStudent biedt vele voordelen, zowel voor de studenten als voor scholen. LinkStudent draagt bij aan het opbouwen van een ondersteunende en collaboratieve onderwijsomgeving waarin leerlingen samenwerken, leren van elkaar en bijdragen aan elkaars succes. Het verbindt niet alleen bijlesvragers met leerling-docenten, maar stimuleert ook de groei en ontwikkeling van degenen die hun kennis delen, waardoor een win-winsituatie ontstaat voor alle betrokkenen.

Wie betaald?

LinkStudent biedt vele voordelen, zowel voor de studenten als voor scholen. LinkStudent draagt bij aan het opbouwen van een ondersteunende en collaboratieve onderwijsomgeving waarin leerlingen samenwerken, leren van elkaar en bijdragen aan elkaars succes. Het verbindt niet alleen bijlesvragers met leerling-docenten, maar stimuleert ook de groei en ontwikkeling van degenen die hun kennis delen, waardoor een win-winsituatie ontstaat voor alle betrokkenen.

Wat biedt LinkStudent?

LinkStudent is dynamisch platform voor middelbare scholen waarop bijlesgevers en bijles vragers bijeen komen.

Scholen

Voor scholen biedt LinkStudent een platform waar vanuit de school bijles kan aanbieden aan hun studenten door hun eigen studenten in te zetten. Scholen kunnen op basis van hun eigen voorkeuren matches maken.

Leerling docent

De leerling docenten verzorgen de bijles aan de hulpvrager. Om leerling docent te worden moet je goede cijfers hebben voor het vak waarin je bijles wil geven.

Hulpvrager

Voor de bijles vrager (hulpvrager) levert het een waardevolle bijles op. Ze kunnen aangeven wat ze vonden van de leerling docent, zodat het genoteerd kan worden.

De voordelen van peer-tutoring

Peer-tutoring, waarbij studenten elkaar onderwijzen, biedt een scala aan voordelen die zowel de tutor als de leerling ten goede komen. Een van de belangrijkste aspecten van peer-tutoring is de actieve betrokkenheid van beide partijen in het leerproces. Tijdens het uitleggen van concepten moeten zowel de tutor als de leerling hun gedachten organiseren en presenteren, wat resulteert in een dieper begrip van het onderwerp.

Een ander voordeel is de versterking van begrip. Het uitleggen van concepten aan anderen vereist een grondige kennis van het onderwerp, waardoor de tutor zijn eigen begrip kan verdiepen. Bovendien draagt peer-tutoring bij aan het zelfvertrouwen van zowel de tutor als de leerling. De tutor ontwikkelt vertrouwen in hun vermogen om anderen te onderwijzen, terwijl de leerling meer zelfvertrouwen krijgt in hun begrip van het onderwerp. Peer-tutoring faciliteert differentiatie doordat peers vaak beter begrijpen hoe hun medestudenten leren en hun uitleg kunnen aanpassen aan individuele behoeften. Dit draagt bij aan een inclusieve leeromgeving waarin diverse leerstijlen en niveaus worden ondersteund.

Daarnaast bevordert peer-tutoring positieve sociale interacties tussen studenten. Het creëert een ondersteunende omgeving waarin studenten elkaar kunnen helpen, wat niet alleen bijdraagt aan academische groei maar ook aan een positieve sfeer in de klas. Tegelijkertijd ontwikkelen zowel de tutor als de leerling communicatieve vaardigheden door effectieve informatieoverdracht en het stellen van vragen. Een praktisch voordeel van peer-tutoring is dat het kosteneffectief en tijdbesparend kan zijn, vooral in situaties waarin er beperkte middelen zijn voor professionele tutors. Het gebruik van medestudenten als tutors optimaliseert de beschikbare middelen.

Samengevat gaat peer-tutoring niet alleen om de kennisoverdracht, maar bevordert het ook een positieve en ondersteunende leeromgeving.

Onze kernwaarden

Toegankelijk

Het begint al bij het inschrijven voor de student, dit is gemakkelijk en zo gedaan. Daarna is het ook zeer gemakkelijk om studenten aan elkaar te linken met de geavanceerde matchmaker die middels dynamisch instellingen is in te stellen.

Overzichtelijk

Het dashboard is zeer overzichtelijk en biedt de functies die nodig zijn. Daarnaast is de matchmaker ook overzichtelijk en geeft weer wat er in de dynamische instellingen is ingesteld.

Benieuwd geworden?

Scroll naar boven